Veilig naar school

Veilig naar school

Bij Dynamiek Scholengroep vinden we het belangrijk dat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met schoolgaande kinderen in het verkeer rondom onze scholen. Dagelijks komen namelijk ongeveer 300 leerlingen, personeelsleden en bezoekers naar De Twister. Dit zorgt voor veel voetgangers, fietsers en auto's die op dezelfde tijd op weg zijn, bij de start en het einde van de schooldag. Om deze verkeerssituatie zo veilig mogelijk te maken, vragen we alle leerlingen die op loopafstand van de school wonen om lopend naar school te komen. Op deze manier wordt de verkeerssituatie rondom de school veiliger en wordt voorkomen dat de fietsenstalling overvol raakt. 

Wij vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school. Wij geven onze leerlingen mee hoe belangrijk het is om elkaar te accepteren en respectvol met elkaar om te gaan. Welke achtergrond, sociale klasse of geloofsovertuiging je ook hebt, en met ondersteuningsbehoefte of niet. Wij willen inclusief onderwijs bieden waarin alle leerlingen zich gezien voelen en weten dat ze erbij horen. Dit draagt bij aan een veilig leerklimaat waarin ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.