Ons onderwijs

Ons onderwijs

Onze school is een levendige en kleurrijke school: hier zie je heel veel verschillende sociale en culturele achtergronden bij elkaar. Wij zijn een leefgemeenschap waar kinderen veel leren, maar ook hun persoonlijkheid, zelfvertrouwen, zelfkennis en verantwoordelijkheid ontwikkelen.

Inclusief onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, dicht bij huis. Want elk kind verdient het om gezien te worden en te mogen leren en ontwikkelen. En dat plekje bieden wij op De Twister: hier ontmoeten kinderen en volwassenen elkaar. Van alle afkomsten, culturen, geloven en met of zonder ondersteuningsbehoefte. Wij respecteren en waarderen ieders verschillen. Kinderen voelen zich thuis in een sfeer van geaccepteerd worden zoals ze zijn.

Bij De Twister geven wij onderwijs aan leerlingen van de basisschool (BAO), speciaal onderwijs (SBO) en verbrede toelating. En dat allemaal onder één dak, door één samenwerkend team onder leiding van één directeur. De kinderen van de BAO en SBO zijn niet afgezonderd van elkaar, zodat ze ook met elkaar kunnen spelen en leren. Dát is inclusief onderwijs. Zo bieden we de ondersteuning en aandacht die nodig is voor de ontwikkeling van elk kind. Wij denken in kansen en mogelijkheden zodat we een kind passend onderwijs kunnen bieden, zo dicht mogelijk bij huis. En daar zijn we trots op!

Ontdek onze missie en visie

Leren met kernconcepten

Bij De Twister hebben we in de ochtend reguliere lessen zoals taal, rekenen en spelling. In de middagen werken we onder andere met kernconcepten. Bij kernconcepten ligt de focus op samenhang: ontdekken hoe de wereld, processen en ontwikkelingen met elkaar in verband staan. Talenten van leerlingen en hun ontwikkeling vormen hierin het vertrekpunt voor het leren met methoden (en niet andersom). En dit doen we samen, klassikaal, in groepjes of individueel. 

Waarom we onderwijs graag in een thema aanbieden? Zodat kinderen meer verbanden leren leggen. Daarnaast is dit een manier om tot betekenisvolle thema’s te komen voor kinderen: zo leren ze meer over de wereld! Deze doelen kunnen bereikt worden door activiteiten uit te voeren, waarbij vragen vanuit de kinderen centraal staan. Zo prikkelen we hun nieuwsgierigheid en onderzoekend vermogen. Vervolgens wordt de wereld in de klas gehaald of gaat de klas de wereld in.

Samen waar het kan, alleen waar het moet

Bij ons krijgt iedereen de aandacht die het verdient. Wij kijken goed naar wat een kind nodig heeft, zodat iedereen op eigen niveau kan groeien en ontwikkelen. We blijven vooruitkijken naar de volgende stap en bieden een kind de hulp en ondersteuning die nodig is om daar te komen. Maar we geven geen gepersonaliseerd onderwijs: wij doen het het liefst samen! Want van én met elkaar leer je het meest. De Twister is een mooie mix van kinderen, dus er is altijd wel iemand om mee te leren op jouw niveau.

Ons bijzondere gebouw

Onze school is heel open: letterlijk! We hebben weinig deuren en maken veel gebruik van open ruimtes. Alle lokalen zijn flexibel in te delen en zo is er genoeg plek voor bewegend leren. Daarnaast heeft ons bijzondere gebouw veel voorzieningen. Wij hebben bijvoorbeeld een grote keuken waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. En je zou denken dat het met zoveel voorzieningen en zonder deuren heel druk wordt in school. Maar nee hoor, het is juist heel rustig!

Benieuwd hoe dat eruitziet? Kom het eens met eigen ogen bekijken!

Maak direct een afspraak!

Ook is in het gebouw Het Huis van de wijk (de huiskamer) gevestigd. Want De Twister bevindt zich in een actieve wijk, vol mensen die graag iets doen voor wijkgenoten! Zo worden er veel activiteiten georganiseerd, zoals ‘Kom op de soep’, sportdagen en momenten om samen te bakken.