Informatie

Informatie

Hieronder vind je alle informatie over De Twister, van de schoolgids tot belangrijke documenten en van onze agenda tot informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en ziekmelden en verlof.

De schoolgids
Verder lezen

Ziekmelden en verlof
Verder lezen

Klachtenregeling
Verder lezen