Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling Dynamiek Scholengroep

Bij De Twister werken we elke dag hard om het voor iedereen veilig en fijn te maken. Soms gaat er toch iets mis en dan kan je een klacht indienen. We willen het graag samen oplossen en nodigen je uit om te praten voordat je een klacht indient. Klachten kunnen over van alles gaan, zoals begeleiding, beoordeling, pesten of geweld.

Als we er samen niet uitkomen of als de klacht te ernstig is, is er de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep. Daar kan je een klacht indienen bij het bestuur van Dynamiek. Zij sturen de klacht naar een onafhankelijke klachtencommissie, zodat het zorgvuldig wordt afgehandeld en we iedereen serieus nemen.

Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon

Bij De Twister hebben we een externe vertrouwenspersoon via de GGD Noord-Limburg. Deze persoon kun je benaderen voor vertrouwelijk en onafhankelijk advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je begeleiden bij het indienen van klachten en helpen bij eventuele vervolgstappen. Bij ernstige situaties waarbij aangifte wordt gedaan bij de politie, kan de vertrouwenspersoon je bijstaan en je doorverwijzen naar organisaties die gespecialiseerd zijn in nazorg en opvang.