Ouderportaal: ISY

ISY

Het ouderportaal met alle info

Op onze school gebruiken we ISY om jullie als ouders op de hoogte te houden. Hierop zetten we nieuwsberichten en informatie over oudergesprekken. Als er iets nieuws op ISY staat, krijg je daarvan een mailtje.

Bij de inschrijving van jullie kind krijgen jullie een inlogcode voor ISY.

Log in op ISY