Missie en visie

Missie en visie

Samen ontwikkelen vanuit eigen verantwoordelijkheid

Onze missie

De Twister is een basisschool waar kinderen en leraren altijd leren. We hebben een fijne omgeving die dit ondersteunt. We willen dat onze kinderen sterk, zelfstandig en ondernemend worden. We vinden ouders belangrijk in dit proces.

Kinderen willen zelf dingen kunnen doen. Wij helpen ze hierbij. We motiveren en prikkelen ze, en laten ze creatief denken. We geven ze veel liefde en prijzen hun talenten. We willen dat elk kind groeit: in kennis, in gevoelens en in creativiteit.

Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen op veel manieren kunnen groeien. Ieder doet dit op zijn eigen tempo en eigen manier. We werken vanuit ons hart en vertrouwen. Bij ons kunnen kinderen zelf dingen ondernemen en nieuwe ervaringen opdoen. En we vinden het belangrijk dat dit aansluit op hun belevingswereld en interesses.

Onze visie

Bij De Twister staat het kind centraal. We kijken naar wat elk kind nodig heeft om te leren. Onze school is een leuke plek waar kinderen op hun eigen niveau kunnen groeien. 

Elk kind is belangrijk en we helpen iedereen om zichzelf te worden. We letten extra op kinderen die het moeilijk hebben, en op kinderen die juist sneller leren. We vinden het belangrijk hoe kinderen met elkaar omgaan.

We leren kinderen om verantwoordelijk te zijn. Ze moeten durven kiezen en rekening houden met anderen. We vinden het belangrijk dat ze respect hebben voor zichzelf en voor anderen.

Ook vinden we creativiteit belangrijk. We helpen kinderen om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Hierbij zijn een paar dingen belangrijk:

  • Kinderen moeten zelf hun leerproces sturen.
  • Leren moet zinvol zijn.
  • Onze school moet een plek zijn waar je veel kunt leren.
  • Kinderen moeten verantwoordelijk zijn voor hun groei.
  • Kinderen en leraren moeten nadenken over hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen.