MR en OR

MR en OR

Medezeggenschapsraad

In de MR van De Twister zitten personeel en ouders die meedenken over het beleid van de school. Er zijn twee MR-en, één voor de basisschool en één voor het SBO. Deze MR-en vergaderen samen. In het reglement is vastgelegd over welke onderwerpen ze adviesrecht hebben en wanneer ze instemmingsrecht hebben. Samen met de directeur bespreken ze het beleid van de school, het geld en de keuzes die gemaakt worden. Bijvoorbeeld als de schooltijden veranderen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als je erbij wilt zijn, kun je contact opnemen met de MR via mr@detwister.nu.

Je kunt de MR benaderen als je als ouder iets bespreekbaar wil maken, maar hiervoor kun je natuurlijk ook gewoon terecht bij de directeur en de leerkrachten.

Leden MR basisschool

Namens de ouders:

  • Tessa Jantz (voorzitter)
  • Merel Joosten
  • Roxanne van Cuijk

Namens het personeel:

  • Hilde Janssen
  • Maud Beeren
  • Anneke Lexmond

Leden MR SBO

Namens de ouders:

  • Marianne Stellingwerf
  • Rik Poeth

Namens het personeel:

  • Anne-Marie Bertrams
  • Sterre Janssen

Ouderraad

Samen met het team bereidt de ouderraad allerlei activiteiten voor. Hun inspanningen zorgen voor sfeer, gezelligheid en een kritische noot in het organiseren van activiteiten. Want ook hiervoor geldt: de school, dat zijn we samen!