Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Het kan gebeuren dat je kind zich een dagje niet zo lekker voelt. Als ouder vragen we je om je kind in dat geval vóór 08:30 uur ‘s ochtends ziek te melden bij de leerkracht: via ISY of telefonisch. We vragen je niet te mailen omdat mails vaak niet op tijd gelezen worden.

Contact opnemen

Verlof

Bij De Twister hanteren we dezelfde regels als alle Dynamiekscholen wat betreft verlof. Als jullie extra verlof binnen de vaste schooldagen willen opnemen, vragen wij om ons verlofformulier in te vullen. 

Elk kind heeft jaarlijks recht op één snipperdag. Deze moet minimaal drie weken van tevoren worden aangevraagd en zijn niet geoorloofd tijdens toetsperiodes en in de week voor en na de zomervakantie.