Schooltijden


Naar de schoolgids index


Elke school is verplicht in de groepen 1 t/m 8 in totaal minimaal 7520 lesuren onderwijs te geven. Alle vakanties en losse  studiedagen vallen op onze school buiten de hierboven genoemde lesuren. Voor de groepen 3 t/m 8 mogen wij van de inspectie maximaal 7x een vierdaagse schoolweek plannen. Met deze schooltijden en het vakantierooster voldoet de Twister aan de wettelijke voorschriften.

maandag

8.30 tot 14.30 uur

 

dinsdag

8.30 tot 14.30 uur

 

woensdag

8.30 tot 12.30 uur

 

donderdag

8.30 tot 14.30 uur

 

vrijdag

8.30 tot 14.30 uur

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids