Ziek


Naar de schoolgids index


Ziek op school

Uw kind kan natuurlijk tijdens de schooluren ziek worden. Als een leerling ziek wordt, bellen we de ouders/verzorgers van het kind. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school, op een rustige plek.

Voor ons is het belangrijk op de hoogte te zijn van een wijziging van uw telefoonnummer.  Ook zouden we graag op de hoogte zijn van de telefoonnummers van mensen die we in noodsituaties mogen bellen wanneer we u niet te pakken krijgen.

Ziekte van een leerling

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een zieke leerling ligt bij ons; de school waar de leerling staat ingeschreven. Ons uitgangspunt is dat een leerling toekomstperspectief houdt en dat een sociaal-emotioneel isolement zoveel mogelijk wordt voorkomen. Samenwerking tussen ouders, school en andere betrokkenen is daarbij essentieel. Voor leerlingen die langdurig ziek zijn, kan de school ondersteuning aanvragen. Een consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen, werkzaam bij BCO-Onderwijsadvies, kan de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan.

Ziekte van een leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht zoeken wij een vervanger. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we naar een andere oplossing. Soms komt een van de collega’s op een vrije dag werken, soms wordt een ambulante leerkracht ingezet, soms worden leerlingen over de groepen verdeeld. “Dynamiek Scholengroep” heeft beleid gemaakt met betrekking tot vervanging bij ziekte. Zie www.dynamiek.nu

Als het ons echt niet meer lukt om de kinderen op school op te vangen zijn we genoodzaakt U te vragen om de kinderen een dag thuis te houden. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids