Verzekering


Naar de schoolgids index


Voor alle kinderen is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het gaan naar, het verblijf op en het komen van school, evenals datgene wat in schoolverband gebeurt, zoals schoolreisje, zwemmen, excursie, sportdag, etc.

De verzekering dekt in het bijzonder lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas of fiets. Vergoeding van geneeskundige behandeling vindt plaats wanneer medische kosten niet door een andere verzekering worden gedekt. Lees dus ook de polis van uw ziektekostenverzekering!


Download deze pagina Download de gehele schoolgids