Vervoer


Naar de schoolgids index


Het gemeentebestuur van de woonplaats van de kinderen is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar sbo de Twister. Iedere gemeente heeft richtlijnen waarmee ze bepalen welke vorm van vervoer passend is. De gemeente vraagt ouders nadrukkelijk om te bekijken of kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan. Elk jaar opnieuw moet dit vervoer aangevraagd worden.

De gemeentes bepalen zelf welke bedrijven het vervoer gaan uitvoeren. Uiteraard heeft de school wel contact met de gemeentes, de vervoersbedrijven en de chauffeurs.

De leerlingen moeten zich goed gedragen in de bus en luisteren naar de chauffeur. Als er moeilijkheden zijn worden deze op school besproken. Voor elke taxi of bus geldt dat een vast teamlid het aanspreekpunt is. Hij/zij begeleidt de leerlingen na schooltijd naar de bus. Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school gaat, is het belangrijk om ook het vervoersbedrijf hiervan op de hoogte te stellen.

Bij klachten over het vervoer is het van belang om zowel de school als de afdeling Onderwijs van uw gemeente te informeren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids