Verlof vragen


Naar de schoolgids index


Ziek melden

De afwezigheid van onze leerlingen wordt dagelijks vastgelegd. Wilt u bij ziekte van uw zoon of dochter dit vóór 8:30 uur melden via de knop: ziek melden op de website. En wilt u, indien van toepassing, ook het vervoersbedrijf informeren!

Bij afwezigheid zonder bericht wordt er in de loop van de ochtend contact met u opgenomen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd verzuimen.

 

Verlof aanvragen

Voor bijzondere redenen of gelegenheden kunt u verlof aanvragen via het aanvraagformulier verlof. Dat formulier kunt u opvragen bij de administratie en bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u dit vinden op de website. Wij wijzen u op het feit dat in Nederland een leerplicht bestaat voor kinderen vanaf 5 jaar. Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de ambtenaar Leerplicht. Richtlijnen voor verlof vindt u via deze link.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids