Verlof vragen


Naar de schoolgids index


Ziek melden

De afwezigheid van onze leerlingen wordt dagelijks vastgelegd. Wilt u bij ziekte van uw zoon of dochter dit vóór 8:30 uur melden via de knop: ziek melden op de website. En wilt u, indien van toepassing, ook het vervoersbedrijf informeren!

Bij afwezigheid zonder bericht wordt er in de loop van de ochtend contact met u opgenomen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd verzuimen.

Verlof aanvragen

Voor bijzondere redenen of gelegenheden kunt u verlof aanvragen via het aanvraagformulier verlof. Dat formulier kunt u opvragen bij de administratie en bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u dit vinden op de website. Wij wijzen u op het feit dat in Nederland een leerplicht bestaat voor kinderen vanaf 5 jaar. Wij zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de ambtenaar Leerplicht. Richtlijnen voor verlof vindt u via deze link.

Flexibele verlofdag

Gedurende het schooljaar is 1 flexibele verlofdag in te zetten naar eigen keuze. Deze kan helaas niet opgenomen worden in de eerste en laatste week van het schooljaar. En kan ook niet opgenomen worden in de toetsperiodes. Deze zijn terug te vinden in de agenda in ISY. Verlofdagen kunnen aangevraagd worden middels het aanvraagformulier verlof. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids