Stagiaires


Naar de schoolgids index


Soms hoort u uw zoon of dochter vertellen over een meester of juf die niet op de lijst van de teamleden staat. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier een stagiair die een maand of enkele maanden in de groep van uw kind stage loopt. Wij hebben meestal verschillende stagiairs van het ROC, een opleiding voor o.a. onderwijsassistente. En stagiairs van de PABO in Venlo en Helmond, een school die opleidt voor leraar basisonderwijs.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids