Rapport en oudergesprekken


Naar de schoolgids index


Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken van de leerkrachten met de ouders. Tijdens deze gesprekken kunnen de ouders de leerkracht informeren over hun kind en afspraken maken over bijzonderheden of contactmomenten.

Twee keer per jaar, in februari en juni, krijgen de kinderen een rapport, we noemen dat het twiSTERplan. Hierbij worden ouder/kind gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van het kind besproken en afspraken gemaakt.

Het doel van het TwiSTERplan is om een duidelijk, maar ook persoonlijk beeld te geven van het kind. Het TwiSTERplan wordt door de leerkracht ingevuld en er is ook een deel voor de kinderen en voor de ouders.

Natuurlijk kunt U ook tussentijds, wanneer U dat wilt of nodig vindt, contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Zo nodig wordt er dan een afspraak gemaakt om rustig over uw kind te praten. Ook kan het zijn dat wij U tussentijds uitnodigen voor een gesprek over uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids