Rapport en oudergesprekken


Naar de schoolgids index


Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken van de leerkrachten met de ouders. Tijdens deze gesprekken kunnen de ouders de leerkracht informeren over hun kind en afspraken maken over bijzonderheden of contactmomenten.

Twee keer per jaar, in februari en juni, krijgen de kinderen een rapport. Hierbij worden ouder/kind gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van het kind besproken en afspraken gemaakt.

De ouders van groep 1 en 2 ontvangen geen schriftelijk rapport over hun kind. Zij worden in persoonlijke gesprekken, minimaal twee keer per jaar, geïnformeerd over het wel en wee van hun kind.

 

In het sbo bestaat het rapport uit twee delen. Het woordrapport is voornamelijk voor de ouders. Het wordt in een gesprek met de leerkracht, de ouders en eventueel andere deskundigen besproken. Een puntenrapport krijgen de kinderen om aan familie en bekenden te laten zien. De punten zeggen vooral iets over de inzet van het kind, minder over zijn of haar niveau van presteren. Natuurlijk kunt U ook tussentijds, wanneer U dat wilt of nodig vindt, contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Zo nodig wordt er dan een afspraak gemaakt om rustig over uw kind te praten. Ook kan het zijn dat wij U tussentijds uitnodigen voor een gesprek over uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids