Leerlingbespreking SBO


Naar de schoolgids index


Elke week vinden er leerlingbesprekingen plaats. Zowel de groepsleerkracht als het kwaliteitsteamlid en de gedragswetenschapper zijn dan aanwezig. Bij deze gesprekken worden ook zeer regelmatig ouders uitgenodigd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids