Aanmelden


Naar de schoolgids index


Door middel van publicaties en een persoonlijke uitnodiging, verzorgd door de gemeente Horst aan de Maas, worden de ouders geattendeerd op het feit dat ze hun kind (dat 4 jaar is of wordt) voor het komende schooljaar kunnen aanmelden.

Deze gezamenlijke inschrijving van alle scholen in Horst-Centrum vindt plaats in januari. Vooraf is er “Open Huis”. Ouders die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bijv. in verband met een verhuizing) kunnen contact opnemen met de directie.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids