SchoolOndersteuningsProfiel


Naar de schoolgids index


Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school binnen Nederland heeft een SchoolOndersteuningsProfiel. 

In het SOP beschrijft de school de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft het SOP ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.

SOP BAO De Twister 

SOP SBO De Twister

Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids