Passend onderwijs op de Twister


Naar de schoolgids index


Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

Niveau 1:        Basisondersteuning BAO

Niveau 2:        Lichte ondersteuning zonder aanvullende middelen BAO + HGPD

Niveau 3:        Ondersteuning die extern ingezet wordt  BAO + OPP

Niveau 4:        Plaatsing SBO, basisondersteuning SBO

     4.1 Lichte ondersteuning zonder aanvullende middelen

     4.2 Lichte ondersteuning met aanvullende middelen

Niveau 5:         Plaatsing SO

Basisondersteuning betekent dat wij

  • ons richten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hier ons onderwijsaanbod op aanpassen,

  • HGPD-denken en doen is het uitgangspunt, dat wil zeggen dat er vanuit kansen en mogelijkheden gekeken wordt naar leerlingen,

  • planmatig werken (leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, dyslexieprotocol),

  • zorgen voor een veilig schoolklimaat.

Onze school heeft een kwaliteitsteam dat samen de ondersteuning binnen en buiten school coördineert.

 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids