Passend onderwijs op de Twister


Naar de schoolgids index


Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

Niveau 1:         Een plan onder verantwoording van de leerkracht of team van leerkrachten

Niveau 2:         Een plan met ondersteuning van een Kwaliteitsteamlid of specialist of door iemand binnen De Twister

Lichte ondersteuning:

Niveau 3:         Ondersteuning die extern ingezet wordt + HGPD

Niveau 4:         Plaatsing SBO

Zware ondersteuning:

Niveau 5:         Plaatsing SO

Basisondersteuning betekent dat wij

  • ons richten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hier ons onderwijsaanbod op aanpassen,

  • HGPD-denken en doen is het uitgangspunt, dat wil zeggen dat er vanuit kansen en mogelijkheden gekeken wordt naar leerlingen,

  • planmatig werken (leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, dyslexieprotocol),

  • zorgen voor een veilig schoolklimaat.

Onze school heeft een kwaliteitsteam dat samen de ondersteuning binnen en buiten school coördineert.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids