Het team


Naar de schoolgids index


De samenstelling van ons team vindt u op de bij deze schoolgids horende informatiefolder.

Als school zijn we blij met de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind en de school. Ouders zijn voor ons belangrijk om samen onderwijs te maken. Naast de didactische activiteiten zijn er regelmatig activiteiten waarbij we als team extra denkkracht en handen nodig hebben. Maar ook onze leerlingen mogen meedenken hoe we het op school organiseren!


Download deze pagina Download de gehele schoolgids