Vrijwillige ouderbijdrage


Naar de schoolgids index


 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om bepaalde activiteiten, die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed, toch te laten plaatsvinden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ouders door de Ouderraad. Hierdoor worden activiteiten mogelijk, die anders achterwege moeten blijven, zoals: carnaval, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag en het schoolreisje.

De ouderbijdrage is momenteel € 20,00 per kind. Aan het begin van het schooljaar krijgt u van ons een brief met een overzicht van alle activiteiten en de kosten die op uw kind betrekking hebben.

 

Mocht u financieel moeite hebben met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage dan kunt u altijd terecht bij stichting leergeld of bij de directeur op school. Er is altijd een oplossing waar we samen over na kunnen denken. Loopt u gerust even binnen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids