Onze resultaten


Naar de schoolgids index


Resultaten Cito Eindtoets basisschool

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de verplichte centrale eindtoets. Tot en met 2017 gebruikten alle scholen van Dynamiek Scholengroep de CITO-eindtoets. De uitslag van deze toets werd voor elke leerling uitgedrukt in een getal tussen 500 en 550. Dit getal werd de standaardscore genoemd. De standaardscore gaf aan wat een leerling gepresteerd had in vergelijking met alle leerlingen uit het gehele land. Met de scores van alle kinderen uit groep 8 kon de schoolscore worden berekend. Deze schoolscore gaf aan wat de groep als geheel gepresteerd had in vergelijking met andere vergelijkbare scholen in Nederland.

Vanaf 2018 gebruiken alle scholen van Dynamiek Scholengroep de eindtoets van Route 8. Route 8 gebruikt andere scores.

 Hieronder staan de resultaten van de afgelopen jaren:

schooljaar

10-11

11-12

13-14

14-15

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

Score CITO

535,3

536,3

535,7

534,9

538,4

533,6

531,8

   

Score Route 8

             

202,2

200,4

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

In onderstaande tabel leest u naar welke school van voort­gezet onderwijs onze kinderen gaan. Onze leerlingen doen het goed in het voortgezet onderwijs. Na drie jaar zit tenminste 85% nog op de geadviseerde richting. Slechts een klein percentage stroomt af of op.

BAO

Richting binnen VO

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

VWO/VWO+

12%

13,5%

15%

30,5%

11%

18%

10%

HAVO /VWO

47%

28%

26%

13%

35%

26%

18%

VMBO Theoretisch/kader

29%

36%

36%

32%

28%

35%

52%

VMBO Basis/TK

met LWOO

10%

7,5%

13%

16%

11%

12%

15%

VMBO Basis

2%

13,5%

8 %

7 %

15%

6 %

5%

VSO/ praktijkonderwijs

0%

1,5%

2%

1,5%

0%

3%

0%

Totaal aantal leerlingen

51

67

53

62

54

61

40

 

Richting binnen VO

2017-2018

2018-2019

vwo/vwo+

28%

14%

havo

22%

21%

vmbo-t

16% (waarvan 3% Maasland)

29%

vmbo-k/t

   

vmbo-k

22%  (waarvan 3% Maasland)

29%

vmbo-b/k

6%

 

vmbo-b

6%

0%

vso/praktijkonderwijs

  7%

Totaal aantal leerlingen

32

28

 

SBO Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Richting binnen VO

2016-2017

2017-2018

2018-2019

havo/vwo

3% (Maasland)

6% (Maasland)

 

havo (incl. vmbo-t/havo)

3% (Maasland)

 

6% (Maasland)

vmbo-t (incl. vmbo-k/t)

15% (12% Maasland)

6% (Maasland)

23% (Maasland)

vmbo-k (incl. vmbo-b/k)

9% (9%  LWOO)

12% (waarvan 6% Maasland)

6%

vmbo-b

15% (3% Maasland, 12% LWOO)

38%

12%

praktijkonderwijs

43%

38%

47%

vso cluster 2

3%

   

vso cluster 3

6%

 

6%

vso cluster 4

3%

   

Totaal aantal leerlingen

33

16

17

 


 


Uitstroom van onze sbo-leerlingen

Onderstaande gegevens geven u een beeld van de uitstroom van onze sbo-leerlingen in de afgelopen vijf jaar. Daarbij hebben we te maken met uitstroom tijdens de basisschoolperiode, naar het basisonderwijs terug of naar een andere vorm van Speciaal Onderwijs. Zie onderstaande tabel.

 

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

Basisonderwijs

 

1

2

 

1

1

ZMOK/REC4

1

1

1

 

1

1

ZMLK/REC3

   

1

 

1

 

ESM/ REC2

1

   

1

   

LZ/REC3

1

     

1

 

24-uurs setting

1

2

       

Anders o.a. sbo i.v.m. verhuizing*

2

4

4

3

4

3

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

basisonderwijs

 

1

3

so cluster 4

2

2

1

so cluster 3

    2

so cluster 2

     

andere sbo (verhuizing)

3

1

2

anders

1

   

Totaal aantal leerlingen

6

4

8

*We hebben altijd leerlingen op school gehad die geplaatst waren in de crisisopvang van ’t Raayke. Een groot deel van de kinderen gaat na verloop van tijd weer naar huis en gaat daar weer naar het sbo. Een kleinere groep kinderen wordt elders in een 24-uurs setting geplaatst.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids