Kernwaarden


Naar de schoolgids index


We bieden kinderen, medewerkers en ouders in één brede voorziening een inspirerende leef-, leer- en werkgemeenschap aan:

  • waarin iedereen zich geaccepteerd, gerespecteerd en veilig voelt en zichzelf kan zijn;

  • waarin kinderen op hun eigen tempo hun talenten kunnen ontplooien en kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen verwerven die ze nodig hebben om nu en later te kunnen functioneren in onze samenleving en om daarin een eigen plek te vinden;

  • waarin medewerkers lerend en onderzoekend in hun werk staan en daaruit inspiratie putten;

  • waarin ouders als partners in de opvoeding en begeleiding nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling en het leren van hun kind op de Twister,

  • waarin we niet langer hoeven te werken met etiketten als ‘basisschoolleerling’ en ‘sbo-leerling’ omdat elk kind het onderwijs krijgt waarop het recht heeft.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids