Onderwijs op onze school

Wat vinden wij goed onderwijs en hoe geven wij daar vorm aan?


Naar de schoolgids index


Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs ongeacht afkomst, cultuur, geloof of levensovertuiging. Op onze school staat de ontmoeting tussen kinderen en volwassenen centraal. Met respect en waardering voor ieders én verschillen. Kinderen voelen zich thuis in een sfeer van geaccepteerd worden zoals ze zijn.

Onze school is een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen veel leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren nemen.

Samen-leren, samen-werken en samen-spelen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. We doen dit o.a. met het programma kernconcepten.

 

 

 

 


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids