Speciale hulp voor leerlingen van SBO de Twister


Naar de schoolgids index


Remedial Teaching

Deze vorm van extra hulp wordt gegeven aan kinderen met specifieke leerproblemen.

Nadat door middel van toetsen is uitgezocht wat precies het probleem bij het kind is, wordt door de groepsleerkracht een handelingsplan opgezet. Daarna wordt er op een speciale manier uitleg gegeven en geoefend met de leerstof. Soms gebeurt dit individueel, soms wordt gewerkt in kleine groepjes één of twee keer per week. Verder wordt deze stof ook in de klas geoefend.

Kinderfysiotherapie

Kinderen met bewegingsproblemen komen in aanmerking voor extra motorische ondersteuning. De kinderfysiotherapeuten uit de praktijk van Moniek Coenen begeleiden de kinderen op school. Zij overleggen ook met de teamleden over de behandeling van het kind. De verwijzing naar de fysiotherapie gebeurt door de huisarts of de kinderarts. Voor kinderen die in de loop van het jaar binnen komen op school, moet weer een plek gemaakt worden in het rooster. Dat duurt soms enkele weken.

De groepssamenstelling

Bij de samenstelling van de groepen wordt gekeken in welke groep een leerling het beste past op basis van zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook naar leeftijd. Binnen het sbo soms ook tussentijds, omdat leerlingen zich in een verschillend tempo ontwikkelen en omdat de instroom dwars door alle leeftijdsgroepen heen gebeurt. Binnen een sbo-groep zijn vaak leeftijdsverschillen van twee, soms drie jaar.

Wat betreft de leervakken werken we zoveel mogelijk in niveaus. Deze worden aangeduid in het groepsplan (BAO) of in niveaugroepen (sbo). Ze worden ingedeeld op basis van wat kinderen kennen en kunnen. Ook binnen deze niveaus krijgen kinderen in nog kleinere groepjes uitleg van de leerstof.

Wat betreft technisch en begrijpend lezen, rekenen en taal, streven we ernaar om voor elk kind een zo hoog mogelijk niveau te bereiken.

Daarnaast wordt in alle groepen de belangstelling voor veel onderwerpen geprikkeld door het werken met Kernconcepten (thema’s), waarin onderwerpen uit wereldoriëntatie, natuur en techniek enz. aan bod komen. Verkeer, spel en bewegen, tekenen, handvaardigheid en het leren samen te werken krijgen ook volop aandacht.

Vanuit onze visie ” boeiend onderwijs”, zoeken we naar invalshoeken waardoor het onderwijs voor kinderen boeiend kan worden. We besteden veel aandacht aan coöperatieve werkvormen en samen leren. Hierdoor werken we ook regelmatig in gemengde groepen in de unit aan een Kernconcept.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids