Tevredenheid

Hoe tevreden zijn ouders en kinderen over onze school?

Eens per 4 jaar houden we onder alle ouders, leerlingen (gr. 6 tot en met 8) en leerkrachten een schriftelijke tevredenheidsenquête.  2020 was dit de laatste keer. 
De rapportages met trends en vergelijkende landelijke cijfers zijn in februari 2021  in de medezeggenschapsraad besproken. Gelukkig kregen we, naast opbouwend kritische opmerkingen, veel positieve respons.

Naast de samenvattingen met de uitkomsten, is er ook  de complete uitslag. Heeft u hierin interesse dan kunt u die opvragen bij de directeur. 

Ook via www.scholenopdekaart.nl  kunt u deze en andere informatie van onze en alle scholen in Nederland vinden. 

Hebt u vragen of opmerkingen over de enquête of over de geplande acties, dan horen we dat uiteraard graag