Missie / visie

Twister  praatplaat definitief

Onze missie en visie

Ons motto: “Bij ons leren kinderen hun Talenten te ontdekken.”

Missie

De Twister is een basisschool waar kinderen en leerkrachten in een rijke leeromgeving en in een prettige sfeer voortdurend uitgedaagd worden tot leren van en met elkaar. Wij willen onze kinderen ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en ondernemende kinderen in onze complexe maatschappij. Ouders zien wij daarbij als partner.

Alle kinderen willen autonoom worden. Wij begeleiden de kinderen tijdens dit proces. Dit doen we door ze te motiveren, stimuleren, uit te dagen en buiten kaders te denken, ze met liefde  omringen en te prijzen waar ze goed in zijn. We willen dat ieder kind groeit! Zowel cognitief, als sociaal-emotioneel, als creatief. We richten ons onderwijs en onze onderwijsomgeving zo in dat kinderen de mogelijkheden krijgen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen. Ieder op zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier. We werken vanuit ons hart en gaan altijd uit van vertrouwen. Kinderen worden bij ons uitgedaagd om initiatieven te nemen en ervaringen op te doen. Daarom vinden we belevingswereld en interesses van kinderen heel belangrijk.

Visie

De Twister brengt het onderwijs weer meer terug naar het kind, daar waar dat mogelijk is. We volgen het kind op leerlijnen. De Twister biedt een zeer uitdagende leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan de verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen.

 De individuele ontwikkeling van elk kind staat centraal. Elk kind krijgt zoveel mogelijk de kans zichzelf onder begeleiding van de leerkracht (mentor) te ontwikkelen. Er is dus veel aandacht voor alle leerlingen, ook die dreigen achter te blijven of voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. De ontwikkeling van het kind op sociaal emotioneel gebied is een voornaam aandachtspunt.

We proberen de leerlingen zover te brengen, dat ze zelf (aangepast aan hun ontwikkelingsniveau) verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor hun eigen handelen t.o.v. zichzelf, de medemens, de groep en hun omgeving. Daarbij staat centraal de gedachte respect te hebben voor de gevoelens, gedachten, ideeën en eigendommen van zichzelf en de ander.

Creativiteit en het ontdekken van talenten speelt op onze school een grote rol. Kernpunten zijn:

1. Kinderen “eigenaar“ laten worden van hun eigen leren

2. Leren in betekenisvolle situaties

3. Leren in een uitdagende voorbereide leeromgeving

4. Kinderen verantwoordelijk laten worden voor hun eigen ontwikkeling

5. Reflectie van zowel kind als leerkracht is een krachtig instrument om tot verdere ontwikkeling te komen.

We vatten deze kernpunten samen in onze kernwaarden:

SEO

Samen, Eigenaarschap en Ontwikkeling