Kinderopvang 't Nest

Partner van Dynamiek Scholengroep

Kinderopvang 't Nest 

T nest logo

Kinderopvang 't Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt in scholen een aanbod van kinderopvang (0 - 4 jaar), peuterprogramma (2 - 4 jaar) en/of buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar). We streven ernaar om, in het belang van het kind, goed op elkaar aan te sluiten.

Kinderopvang ‘t Nest biedt professionele kinderopvang aan voor nul- tot dertienjarigen in de gemeente Venray en de gemeente Horst aan de Maas. We streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, waarin het kind centraal staat. We zijn een wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen. Samen met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte organisaties leveren we een bijdrage aan deze ontwikkelingslijn. Wij werken samen vanuit een gezamenlijk denkkader: Wat willen we met de kinderen bereiken? Wat is daarvoor nodig? Wat is ieders rol daarbij?

In onze pedagogische visie staan de begrippen ‘kijk, volg en daag uit’ centraal. We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren, te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen.

We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede, regelmatige informatie-uitwisseling. Dit start bij de eerste rondleiding, daarna de intake en het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.

Ons aanbod binnen ’t Horster Nest

In Horst bieden wij op meerdere locaties dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Binnen ’t Horster Nest bieden we een totaalaanbod van dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Ook zijn we een VVE-gecertificeerde locatie.

Dagopvang (0-4 jaar)

Onze dagopvang is 5 dagen per week geopend van 7.30 tot 18.00 uur. In verschillende groepen worden de kinderen opgevangen met leeftijdsgenootjes. Zowel het binnen- als het buitenterrein is zo ingericht dat zowel de allerkleinsten als ook de driejarigen naar hartenlust kunnen spelen.  

Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang is, gedurende schoolweken, 5 dagen per week geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De kinderen krijgen een gericht aanbod van uitdagende en ontwikkelingsstimulerende voorschoolse activiteiten.

Buitenschoolse opvang (BSO 4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur. In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer en juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties maken we altijd een activiteitenprogramma en maken we uitstapjes met de kinderen.

52 weken per jaar geopend!

Er zijn verschillende mogelijkheden in opvang: je kunt kiezen uit opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in zowel school- als vakantieweken. We zijn het hele jaar geopend, alleen op officiële feestdagen zijn we gesloten.

Willen jullie een rondleiding of een vrijblijvend gesprek aanvragen? Wij maken graag tijd voor jullie!

Het totale aanbod vind je op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl.

Contact

Daisy Sieben, Senior Pedagogisch Medewerker
Tel: 06 82069128
daisy.sieben@kinderopvanghetnest.nl
 

Servicebureau ’t Nest
Tel: 077 366 1955
info@kinderopvanghetnest.nl