Kinderopvang 't Nest

Partner van Dynamiek Scholengroep

Kinderopvang 't Nest84804_Logo_t_Nest

Kinderopvang 't Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt in de scholen een aanbod van kinderopvang (0 - 4 jaar), peuterprogramma (2 - 4 jaar) en/of buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar). Onze huidige gebruikers zijn erg tevreden over ons aanbod, organisatie breed beoordelen zij dit met een 8! (resultaat onderzoek mei 2014)

Op www.kinderopvanghetnest.nl vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang.

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang 't Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders.

Activiteiten
Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag.

Peuters
In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken.

Buitenschoolse opvang
In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit.

Thema's
Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken, door goed naar hen te luisteren en in te spelen op dat wat er bij hen leeft.

Communicatie
Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens het brengen- of halen van de kinderen, als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie.

Onderzoek
Uit het onderzoek van mei 2014: 'Ouders zijn heel tevreden over de wijze en snelheid waarop Kinderopvang 't Nest omgaat met vragen en opmerkingen.'

Voor meer informatie kijk op: www.kinderopvanghetnest.nl