Inclusief onderwijs

 

Definitie inclusief onderwijs

 

Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden, met én zonder beperkingen samen spelen, werken en leren. Dit vindt plaats op een welkome school in hun eigen omgeving. Dezelfde school waar ze heen zouden gaan als ze geen leer- of sociale problemen zouden hebben. Inclusief onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en dus met de ondersteuning en aandacht waar die nodig is voor optimale ontwikkeling.

(bron: inclusiewijzer Index voor Inclusie, Astrid Greeven)

 

Hoe ziet dat eruit op de Twister?

Binnen het gebouw van De Twister ontvangen leerlingen van BAO, SBO en verbrede toelating uit de nabije wijken in één school onderwijs op maat en in samenhang, onder regie van één directeur door één samenwerkend, enthousiast en ervaren team. Hierdoor is er sprake van grote initiatiefruimte en doorzettingskracht. Hierbij speelt ook dat bovenbestuurlijke samenwerking (vooralsnog) ontbreekt. Er is dus sprake van een thuisnabij, passend aanbod waarbij er wordt gedacht in kansen en mogelijkheden.

De Twister is een levendige, kleurrijke school midden in een woonwijk in Horst met een zeer diverse populatie qua sociale en culturele achtergrond.  In de school huizen zowel een basisschool (BAO), een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en het Huis van de Wijk. De school heeft in totaal 280 leerlingen, waarvan 180 leerlingen in het BAO en 90 leerlingen in het SBO. De BAO en SBO zijn echter niet afgezonderd van elkaar, maar door elkaar gesitueerd in de school. Leerlingen in het SBO hebben een extra ondersteuningsbehoefte op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied. 

Steeds vaker zagen we dat kinderen uit het voedingsgebied van De Twister met een IQ tussen 50-70 (zeer moeilijk lerend) en een specifieke ondersteuningsbehoefte werden verwezen naar een school voor Speciaal onderwijs (SO) in omliggende gemeenten. We zijn daarom het onderzoek gestart of wij binnen de school een passende leeromgeving konden creëren voor een specifieke doelgroep waarbij het meer thuisnabij onderwijs kunnen geven het hoofddoel is. Sinds de start van het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het toelaten van jonge kinderen (4-5 jaar) die zeer moeilijk leren en daarbij een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebben waarbij gedragsproblematiek niet op de voorgrond staat. Deze kinderen, normaliter aangewezen op het speciaal onderwijs, ontvangen sindsdien een passend aanbod op SBO de Twister onder de noemer verbrede toelating. Het verwachte uitstroomperspectief van deze doelgroep na het funderend onderwijs is arbeidsmatige dagbesteding of arbeid.