Over de Twister

De Twister

De Twister

De Twister is een organisatie bestaande uit twee scholen: een reguliere basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Naast een organisatie is de Twister ook een gebouw waarin het Huis van de Wijk (de huiskamer en de stilteruimte) is gehuisvest. Alle informatie over activiteiten van en in de Norbertuswijk vindt u op de site www.norbertuswijk.nl

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs ongeacht afkomst, cultuur, geloof of levensovertuiging. Op onze school staat de ontmoeting tussen kinderen en volwassenen centraal. Met respect en waardering voor ieders verschillen. Kinderen voelen zich thuis in een sfeer van geaccepteerd worden zoals ze zijn.

Onze school is een leefgemeenschap, waar kinderen niet alleen veel leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren nemen. Samen-leren, samen-werken en samen-spelen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

 

Foto school twister buitenkant

Geschiedenis:

De huidige basisschool “de Twister” is niet zomaar ontstaan. Wilt u meer weten over de ontstaansgeschiedenis klik dan hier.

Organisatie:

Onze school telt momenteel ca.300 leerlingen die verdeeld zijn over drie units:

  • Onderbouw (leeftijd 4 tot ca.8 jaar)
  • Middenbouw (leeftijd 8 tot ca.10 jaar)
  • Bovenbouw (leeftijd 10 tot ca.12 jaar)

Er zijn 7 reguliere basisschoolgroepen en 6 groepen speciaal basisonderwijs. Binnen al deze groepen wordt er samenwerking gezocht waar dit mogelijk is. Door het gebruikmaken van niveaugroepen kunnen leerlingen de basisvakken volgen op zijn/haar niveau. Zo kan het zijn dat een leerling rekenen volgt in de ene groep en taal weer in een andere groep zolang het maar goed aansluit bij het niveau van de leerling.