Over de school

De Twister

De Twister

De Twister is een organisatie bestaande uit twee scholen: een reguliere basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. Naast een organisatie is de Twister ook een gebouw waarin het Huis van de Wijk (de huiskamer en de stilteruimte) is gehuisvest. Alle informatie over activiteiten van en in de Norbertuswijk vindt u op de site www.norbertuswijk.nl

Foto school twister buitenkant

Geschiedenis:

De huidige basisschool “de Twister” is niet zomaar ontstaan. Wilt u meer weten over de ontstaansgeschiedenis klik dan hier.

Organisatie:

Onze school telt momenteel ca.300 leerlingen die verdeeld zijn over drie units:

  • Onderbouw (leeftijd 4 tot ca.8 jaar)
  • Middenbouw (leeftijd 8 tot ca.10 jaar)
  • Bovenbouw (leeftijd 10 tot ca.12 jaar)

Er zijn 8 reguliere groepen en 6 groepen speciaal onderwijs. Echter wordt er samenwerking gezocht waar dit mogelijk is. Door het gebruik maken van niveaugroepen kunnen leerlingen de basisvakken volgen op zijn/haar niveau. Zo kan het zijn dat een leerling rekenen volgt in de ene groep en taal weer in een andere groep zolang het maar goed aansluit bij het niveau van de leerling.