Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad: MR

In de MR zijn vertegenwoordigers  van het personeel en van de ouders aanwezig. Samen denken ze mee over het beleid van De Twister. Er is een MR voor de BAO en een MR voor het SBO. Deze MR-en vergaderen gezamenlijk. In het reglement is vastgelegd over welke onderwerpen ze adviesrecht hebben en wanneer ze instemmingsrecht hebben. Samen met de directeur bespreken ze het beleid van de school, de financiën en de keuzes die hierin gemaakt worden. Ook veranderingen in bijvoorbeeld schooltijden worden hier besproken. De MR-vergaderingen  zijn openbaar. Mocht u deze vergaderingen  willen bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de MR.

U kunt de MR bereiken via mailadres: mr@detwister.nu

 

Hieronder ziet u wie zitting heeft in de MR en vanuit welke geleding.

Leden MR basisschool Leden MR school voor SBO
Namens de ouders Namens de ouders
Tessa Jantz Mariëlle Stellingwerf (voorzitter)
Merel Joosten Raymond Pleijsier
Roxanne van Cuijck Rik Poeth

vacature

 

Kim Smedts
Namens het personeel Namens het personeel
Hilde Janssen Anne-Marie Bertrams
Maud Beeren Nieky Versleijen
Lennie Lenssen Jelle Thijssen