Verlof

 

 

De afgelopen jaren hebben we vaker gemerkt dat ouders en leerlingen soms verlof aanvragen dat niet onder de wettelijke richtlijnen valt.

Bijvoorbeeld om een dagje eerder op vakantie te kunnen gaan, voor een lang weekend, voor een feest of iets dergelijks.

Bij het maken van het vakantierooster volgend schooljaar hebben we hier rekening mee gehouden.

We geven u de mogelijkheid om per kind maximaal 1 flexibele verlofdag aan te vragen buiten de wettelijke richtlijnen. Dit is een pilot. Na een jaar evalueren we onze ervaringen en bekijken we of we hier het volgend schooljaar weer ruimte voor hebben.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Het verlof moet ruim van tevoren aangevraagd worden (minimaal een week van tevoren)
  • Het verlof mag niet opgenomen worden in de eerste of de laatste week van het schooljaar
  • Het verlof mag niet opgenomen worden in de toetsweken. (deze zijn te vinden in de agenda op ISY) Die agenda wordt bij de start van het schooljaar gevuld. 
  • Het verlof mag niet opgespaard worden of meegenomen worden naar volgend schooljaar.

Het formulier vindt u op de boekenplank in ISY en op de website.

Deze flexibele verlofdagen zijn een pilot. We evalueren deze pilot in de MR gedurende het schooljaar.

Op deze manier denken we dat we nog meer tegemoet komen aan een goed educatief partnerschap met u als ouders.