Hoe informeren wij u?

Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. We stellen het op prijs wanneer u met vragen en/of opmerkingen contact met ons opneemt. Verder informeren wij u door middel van:

  • Isylogo2ISY: Actuele zaken en de agenda, vindt u allemaal op ISY. ISY is een digitaal informatiesysteem. Via de mail krijgt u een melding dat er een bericht voor u of uw kind klaar staat op Isy. Soms is het een berichtje van de leerkracht voor de hele groep, soms is het een verslag van een activiteit die de groep heeft uitgevoerd. Ook door de directie wordt dit systeem gebruikt om u te informeren. U kunt er alle nieuwtjes die met de Twister te maken hebben lezen.

 

  • Inloopavond: Jaarlijks organiseren we in oktober een inloopavond. Op deze avond kunt u een kijkje nemen in onze school. Krijgt u informatie en kunt u vragen stellen.

 

  • Persoonlijke oudergesprekken, rapporten en cito-gegevens.

    Voor de basisschool geldt: minimaal tweemaal per jaar in de maanden november en maart, nodigen wij u uit voor een oudergesprek. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een rapport/ twiSTERplan. Daarnaast krijgt u bij het twiSTERplan in maart een overzicht in grafiekvorm van de behaalde Cito toetsresultaten.

    Het doel van het TwiSTERplan is om een duidelijk, maar ook persoonlijk beeld te geven van het kind. Het TwiSTERplan wordt door de leerkracht ingevuld en er is ook een deel voor de kinderen en voor de ouders.

  •  Natuurlijk kunt U ook tussentijds, wanneer U dat wilt of nodig vindt, contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Zo nodig wordt er dan een afspraak gemaakt om rustig over uw kind te praten. Ook kan het zijn dat wij U tussentijds uitnodigen voor een gesprek over uw kind.