Hoe informeren wij u?

Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. We stellen het op prijs wanneer u met vragen en/of opmerkingen contact met ons opneemt. Verder informeren wij u door middel van:

 • Isylogo2ISY: Actuele zaken en de agenda, vindt u allemaal op ISY. ISY is een digitaal informatiesysteem. Via de mail krijgt u een melding dat er een bericht voor u of uw kind klaar staat op Isy. Soms is het een berichtje van de leerkracht voor de hele groep, soms is het een verslag van een activiteit die de groep heeft uitgevoerd. Ook door de directie wordt dit systeem gebruikt om u te informeren. U kunt er alle nieuwtjes die met de Twister te maken hebben lezen.
 •  
 • Persoonlijke oudergesprekken, rapporten en cito-gegevens.

  Voor de basisschool geldt: minimaal tweemaal per jaar in de maanden november en maart, nodigen wij u uit voor een oudergesprek. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een rapport. Daarnaast krijgt u bij het rapport in maart een overzicht in grafiekvorm van de behaalde Cito toetsresultaten.

  De ouders van groep 1 en 2 ontvangen geen schriftelijk rapport. Zij worden in persoonlijke gesprekken, minimaal twee keer per jaar, geïnformeerd over het wel en wee van hun kind.

  Het Rapport
  Voor het sbo geldt: twee keer per jaar worden onze leerlingen getoetst met toetsen die niet bij de methodes horen. Aansluitend hierop maken de leerkrachten de rapporten. Het woordrapport is voornamelijk voor de ouders. Het wordt in een gesprek met de leerkracht, de ouders en eventueel andere deskundigen besproken. Een puntenrapport krijgen de kinderen om aan familie en bekenden te laten zien. De punten zeggen vooral iets over de inzet van het kind, minder over zijn of haar niveau van presteren. Natuurlijk kunt U ook tussentijds, wanneer U dat wilt of nodig vindt, contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Zo nodig wordt er dan een afspraak gemaakt om rustig over uw kind te praten. Ook kan het zijn dat wij U tussentijds uitnodigen voor een gesprek over uw kind.