Externe contacten

Financiële ondersteuning door Leergeld Horst aan de Maas 

De stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan jongeren, woonachtig in de Gemeente Horst aan de Maas, die bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend of nog niet ter beschikking staan.
Doelgroep zijn alle leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas.
De stichting wil bevorderen dat kinderen en hun ouders en/of verzorgers het gevoel krijgen en behouden erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij.

Aanvragen kunnen ingediend worden via info@leergeldhorstaandemaas.nl

Verdere informatie kan worden ingewonnen op de website www.leergeldhorstaandemaas.nl

Best bijzonder

Best Bijzonder bestaat sinds januari 2010 en is het initiatief van drie moeders van kinderen met een ‘gebruiksaanwijzing’. Ons belangrijkste doel is om ouders van ‘Best Bijzondere kinderen’ bij elkaar te brengen zodat er steun en begrip ervaren kan worden. Onder de rubriek ‘Over BB’ vind je meer informatie over het doel, de organisatie en de geschiedenis van Best Bijzonder.

Lees verder: www.bestbijzonder.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg aan een groot deel van hun inwoners. In Horst aan de Maas spelen gebiedsteams hierin een belangrijke rol. Bij elk gebiedsteam hoort een gezinscoach. Voor onze school is dit  Anouk van den Goor. gemeente@horstaandemaas.nl . Voor verdere informatie over hoe de gebiedsteams werken en hoe de samenwerking is met de specialistische zorg, verwijzen wij u door naar de gemeentelijke site: www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Ondersteuning_en_zorg

Wie is Anouk van den Goor?Anouk wmo

Even kennismaken. 
Ik ben Anouk van den Goor.
Ik ben in dienst van de gemeente Horst aan de Maas als gezinscoach. Als gezinscoach ben ik de contactpersoon van de Twister. Als er zorgen of vragen zijn rondom het opvoeden of opgroeien van een kind binnen deze school ben ik voor zowel leerkrachten als ouders beschikbaar voor hulp of advies.

School of ouders kunnen mij inschakelen als zij vragen hebben of vastlopen. Er zal dan een vraagverhelderingsgesprek plaatsvinden. Dit wil zeggen dat we samen bekijken wat er aan de hand is en welke oplossingen er mogelijk zijn. Ook ben ik via mail of telefoon bereikbaar voor vrijblijvend advies. Als gezinscoach kan ik vervolgens een adviesfunctie vervullen maar ook doorverwijzen naar externe hulp mocht dit nodig zijn. Ik ben bereikbaar op nummer 0613131562 of via a.vandengoor@horstaandemaas.nl . Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.