Externe contacten

Financiële ondersteuning door Leergeld Horst aan de Maas 

De stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan jongeren, woonachtig in de Gemeente Horst aan de Maas, die bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend of nog niet ter beschikking staan.
Doelgroep zijn alle leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas.
De stichting wil bevorderen dat kinderen en hun ouders en/of verzorgers het gevoel krijgen en behouden erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij.

Aanvragen kunnen ingediend worden via info@leergeldhorstaandemaas.nl

Verdere informatie kan worden ingewonnen op de website www.leergeldhorstaandemaas.nl

Gezinscoaches 

Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg aan een groot deel van hun inwoners. In Horst aan de Maas spelen gebiedsteams hierin een belangrijke rol. Bij elk gebiedsteam hoort een gezinscoach. Voor onze school is dit  Anouk van den Goor en Romana Venhovens. Zij zijn beide bereikbaar via team Toegang van de Gemeente Horst aan de Maas 077-4779777 (vraag naar team Toegang). Voor verder informatie over Anouk en Romana, zie het ISY bericht. 

Voor verdere informatie over hoe de gebiedsteams werken en hoe de samenwerking is met de specialistische zorg, verwijzen wij u door naar de gemeentelijke site: www.horstaandemaas.nl/Inwoners/Ondersteuning_en_zorg