Tevredenheidspeiling

U kunt hier de rapportages van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden onder de leerlingen en de ouders bekijken, gehouden in 2014.

De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van de schoolontwikkeling op de Twister. Elke vier jaren wordt de school gevraagd een plan samen te stellen voor de komende jaren. Een belangrijk item is de kwaliteit van de school: visie, sfeer, middelen en materialen, het personeel en hun manier van werken, met als belangrijkste doel het gebeuren in de groepen met de kinderen verder te verbeteren.

De resultaten van al dat werk vinden we terug in de rapportage van de Inspectie op het onderwijs, in de toetsgegevens van de kinderen, in de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs maar zeker ook in bovengenoemde onderzoeken. Kwaliteit heeft sterk te maken met de waardering die leerlingen, ouders en personeel uitspreken over de Twister.

Alle vragenlijsten samen leveren een interessant beeld op van de twister: Wat loopt er prima ? Wat loopt er niet zo goed ? Waar kunnen we, of moeten we, iets verbeteren ? Staan er heel verrassende uitkomsten ?

We hopen dat u met veel interesse kennis zult nemen van de rapportages.

Om deze te kunnen bekijken moet u Acrobat Reader op uw PC geïnstalleerd hebben. Zoniet: Download dan hier Acrobat Reader: