In de bijlage leest u de resultaten van de vragenlijst, die we bij de schoolverlaters van 2015-2016 hebben afgenomen. 

In de bijlage leest u de resultaten van de vragenlijst afgenomen 2016-2017 bij kinderen van de bovenbouw.