Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In de bijlage leest u de afspraken binnen Dynamiek Scholengroep.