Schoolgids

In onze schoolgids vindt u alle relevante informatie over onze school. We leggen uit hoe we werken en wat we belangrijk vinden. De medezeggenschapsraad heeft de inhoud van deze schoolgids formeel goedgekeurd. Hebt u nog vragen dan kunt u altijd bij ons terecht.

In de schoolgids worden de volgende onderdelen beschreven 

 • De school
 • Waar onze school voor staat
 • De organisatie van ons onderwijs
 • De organisatie van onze school
 • Passend onderwijs
 • Uw kind, onze gezamelijke zorg
 • De ouders, informatie en betrokkenheid
 • De ontwikkeling van ons onderwijs
 • De resultaten van ons onderwijs
 • Regeling school- en vakantiedagen, verzuim en verlof
 • Namen en adressen van de geledingen
 • Ondersteunende instanties
 • Praktische zaken

Klik op onderstaand bestand om de schoolgids te openen.