Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Dynamiek Scholengroep:

E-mail: gmr@dynamiek.nu

Medezeggenschapsraad de Twister:

De ouders en het personeel van onze school zijn in de mr vertegenwoordigd. Door middel van het instemmings- en adviesrecht kan de medezeggenschapsraad haar invloed uitoefenen op het door het schoolbestuur en de school voorgestelde beleid. De mr-vergaderingen zijn openbaar.

De medezeggenschapsraad: mr

In de mr zijn vertegenwoordigers  van het personeel en van de ouders aanwezig. Samen denken ze mee over het beleid van De Twister. Er is een mr voor de BAO en een mr voor het SBO. Deze mr-en vergaderen gezamenlijk. In het reglement is vastgelegd over welke onderwerpen  ze adviesrecht hebben en wanneer ze instemmingsrecht hebben. Samen met de directeur bespreken ze het beleid van de school, de financiĆ«n en de keuzes die hierin gemaakt worden. Ook veranderingen in bijvoorbeeld schooltijden worden hier besproken. De MR-vergaderingen  zijn openbaar.  Mocht u deze vergaderingen  willen bijwonen, dan vindt u de data bij de "Belangrijke data" op lsy.

Hieronder ziet u wie zitting heeft in de mr en vanuit welke geleding.

 

Leden mr basisschool

Leden mr school voor sbo

Namens de ouders:

Luc Althuizen

Namens de ouders:

Patriek van de Goor

Roei Litjens

Raymond Pleijsier, voorzitter

Marielle Hagens

 

Namens het personeel:

Hilde Janssen

Nieky Versleijen

Lennie Lenssen

vacant

 

Namens het personeel:

Anne-Marie Bertrams

Kitty Slot

Jelle Thijssen

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 nemen enkele mr-Ieden afscheid,  waardoor enkele plaatsen vacant zijn. In het overzicht is zichtbaar vanuit welke geleding en schooltype, mensen gezocht worden. Mocht U interesse hebben dan kunt U zich melden bij de mr-Ieden uit bovenstaand overzicht.

In de link hieronder vindt u het reglement van zowel de mr als de gmr.

 E-mail: Opens window for sending emailmr@detwister.nu