Geledingen

Op dit deel van de website vindt u informatie over de verschillende geledingen binnen onze school: 

  • de medezeggenschapsraad (MR)
  • de oudervereniging (OV)
  • het team 
  • buitenschoolse opvang (BSO) zie hiervoor de kop "kinderopvang".

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met één van de vertegenwoordigers van de geledingen.