Afwezigheid/buitengewoon verlof

Wanneer afwezigheid om andere redenen dan ziekte naar uw oordeel noodzakelijk of dringend gewenst is, kan dit aangevraagd worden bij de groepsleerkracht. Wij vragen u met klem uw gezinsvakantie zo te plannen, dat deze niet geheel of gedeeltelijk onder schooltijd valt. We verlenen verlof binnen de bepalingen van de leerplichtwet.